กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องบรรจุ อาหารเสริม Eighteen

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องบรรจุ อาหารเสริม 
Brand EIGHTEEN บรรจุ 100 ชิ้น
ขนาด 25.5x62x42 cm.
รูปแบบกล่องฝาชน
กล่องหนา 3 ชั้น ลอน C
สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน230Ka
พิมพ์ 2 สี 4 ด้าน ดำ-แดง สีพิเศษ
รหัสสินค้า 1593-15
กล่องอาหารเสริม Brand EIGHTENN บรรจุ 100 ชิ้นขนาด 25.5x62x42 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 3 ชั้น ลอน C สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน230Kaพิมพ์ 2 สี 4 ด้าน ดำ-แดง สีพิเศษรหัสสินค้า 1593-15
กล่องอาหารเสริม Brand EIGHTENN บรรจุ 100 ชิ้นขนาด 25.5x62x42 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 3 ชั้น ลอน C สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน230Kaพิมพ์ 2 สี 4 ด้าน ดำ-แดง สีพิเศษรหัสสินค้า 1593-15
กล่องอาหารเสริม Brand EIGHTENN บรรจุ 100 ชิ้นขนาด 25.5x62x42 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 3 ชั้น ลอน C สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน230Kaพิมพ์ 2 สี 4 ด้าน ดำ-แดง สีพิเศษรหัสสินค้า 1593-15
กล่องอาหารเสริม Brand EIGHTENN บรรจุ 100 ชิ้นขนาด 25.5x62x42 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 3 ชั้น ลอน C สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน230Kaพิมพ์ 2 สี 4 ด้าน ดำ-แดง สีพิเศษรหัสสินค้า 1593-15
กล่องอาหารเสริม Brand EIGHTENN บรรจุ 100 ชิ้นขนาด 25.5x62x42 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 3 ชั้น ลอน C สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน230Kaพิมพ์ 2 สี 4 ด้าน ดำ-แดง สีพิเศษรหัสสินค้า 1593-15

กล่องอาหารเสริม
Brand EIGHTENN บรรจุ 100 ชิ้น

ขนาด 25.5x62x42 cm.
รูปแบบกล่องฝาชน
กล่องหนา 3 ชั้น ลอน C
สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน230Ka
พิมพ์ 2 สี 4 ด้าน ดำ-แดง สีพิเศษ
รหัสสินค้า 1593-15

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที