กล่องอาหารDelivery Brand อาหารทะเลนายด่าง

กล่องอาหาร Delivery
Brand อาหารทะเลนายด่าง
ขนาด  16.5x25.5x10cm.
รูปแบบกล่อง กล่องอาหารหูช้าง+เจาะรูระบาย
กล่องหนา 3 ชั้น ลอนB
สีกล่อง ด้านนอก125KA/ด้านใน125KA
พิมพ์ 2 สี ดำ-แดง
รหัสสินค้า 2330-01
กล่องอาหารDelivery Brand อาหารทะเลนายด่าง,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่อง
กล่องอาหารDelivery Brand อาหารทะเลนายด่าง,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่อง
กล่องอาหารDelivery Brand อาหารทะเลนายด่าง,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่อง
กล่องอาหารDelivery Brand อาหารทะเลนายด่าง,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่อง
กล่องอาหารDelivery Brand อาหารทะเลนายด่าง,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่อง

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

             

กล่องอาหารDelivery

Brand อาหารทะเลนายด่าง

ขนาด 16.5x25.5x10cm.

รูปแบบกล่อง กล่องอาหารหูช้าง+เจาะรูระบาย

กล่องหนา 3 ชั้น ลอนB 

สีกล่อง ด้านนอก125KA/ด้านใน125KA

พิมพ์ 2 สี ดำ-แดง

รหัสสินค้า 2330-01