กล่องจานไม้รองเเก้ว

กล่องจานไม้รองเเก้ว
ขนาด 22x25.5x3.1cm.
รูปแบบกล่อง ไดคัทหูช้าง
กล่องหนา 3 ชั้น ลอน E
สีกล่อง ด้านนอก125KI/ด้านใน125KI
พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน
รหัสสินค้า 1856-01
กล่องจานไม้รองเเก้ว,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,
กล่องจานไม้รองเเก้ว,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,
กล่องจานไม้รองเเก้ว,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,
กล่องจานไม้รองเเก้ว,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,
กล่องจานไม้รองเเก้ว,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

             

กล่องจานไม้รองเเก้ว

ขนาด 22x25.5x3.1cm.

รูปแบบกล่อง ไดคัทหูช้าง

กล่องหนา 3 ชั้น ลอน E 

สีกล่อง ด้านนอก125KI/ด้านใน125KI

พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน

รหัสสินค้า 1856-01