กล่องน้ำปลีกล้วย

กล่องน้ำปลีกล้วย
ขนาด 17.5x28.5x17.5 cm.
รูปแบบกล่อง ไดคัทหูหิ้ว
กล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC
สีกล่อง ด้านนอก125KL/ด้านใน125KL
พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน+ฝา
รหัสสินค้า 1502-01
กล่องน้ำปลีกล้วย,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,
กล่องน้ำปลีกล้วย,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,
กล่องน้ำปลีกล้วย,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,
กล่องน้ำปลีกล้วย,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,
กล่องน้ำปลีกล้วย,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

             

กล่องน้ำปลีกล้วย

ขนาด 17.5x28.5x17.5 cm.

รูปแบบกล่อง ไดคัทหูหิ้ว

กล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC 

สีกล่อง ด้านนอก125KL/ด้านใน125KL

พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน+ฝา

รหัสสินค้า 1502-01