กล่องทุเรียน 2 ลูก Brand สวนหอมหวาน

กล่องทุเรียน 2 ลูก

Brand สวนหอมหวาน

ขนาด 34x47x23cm
ความหนา 5 ชั้น BC
สีผิวกล่อง 170KS/125KA(ด้านนอก สีขาว/ด้านใน สีน้ำตาลซองเอกสาร)
พิมพ์ 2 สี 6 ด้าน+ฝา
Function เจาะหูหิ้ว + รูระบายอากาศ

กล่องทุเรียน 2 ลูก Brand สวนหอมหวาน
กล่องทุเรียน 2 ลูก Brand สวนหอมหวาน
กล่องทุเรียน 2 ลูก Brand สวนหอมหวาน
กล่องทุเรียน 2 ลูก Brand สวนหอมหวาน
กล่องทุเรียน 2 ลูก Brand สวนหอมหวาน
กล่องทุเรียน 2 ลูก Brand สวนหอมหวาน

                                                                สอบถามรายละเอียดกล่อง                                                                         

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก

                  

กล่องทุเรียน 2 ลูก

Brand สวนหอมหวาน

ขนาด 34x47x23cm
ความหนา 5 ชั้น BC 
สีผิวกล่อง 170KS/125KA(ด้านนอก สีขาว/ด้านใน สีน้ำตาลซองเอกสาร)
พิมพ์ 2 สี 6 ด้าน+ฝา
Function เจาะหูหิ้ว + รูระบายอากาศ