01_ขั้นตอนการสั่งกล่องไดคัทหูช้าง

ขั้นตอนการสั่งผลิตกล่องไดคัทหูช้าง

 

01 กำหนดขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง

 


02 เลือกความหนา 3 ชั้น ลอน B หรือ ลอน E


03 เลือกเกรดกระดาษ (สีผิว)กล่อง


04 การพิมพ์ logo เเละรายละเอียดกล่อง


05 การเลือกใช้สีพิมพ์ให้เหมาะสม


07 จำนวนขั้นต่ำการสั่งผลิต / ระยะเวลาการผลิต / การจัดส่ง 

กรุณากรอกข้อความ...

ขอราคากล่องไดคัทหูช้าง Online

ใส่ข้อมุลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการเสนอราคา
สั่งกล่องกระดาษลูกฟูก
สั่งกล่องกระดาษลูกฟูก