การพับขึ้นรูปกล่องฝาชน

01-กล่องจะเป็นลักษณะเเบบนี้
02-จับกล่องตั้งขึ้นตามรูป เอาด้านก้นกล่องขึ้น
03-พับด้านซ้ายลง
04-พับด้านขวาลง
พับด้านบนลง
06-พับด้านล่างและปิดเทปกาว
07-ตั้งกล่องขึ้นพร้อมบรรจุสินค้า
08-บรรจุสินค้าเสร็จ ทำแบบเดิมเเล้วปิดเทปกาว

แบบฟอร์มขอราคา Online

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ฝ่ายขาย ส่งใบเสนอราคา ภายใน 30 นาที

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …