กล่อง SkinCare and Cosmetic Brand MULTY BEAUTY

กล่อง Cosmetic
Brand MULTY BEAUTY
ขนาด 40x40x50cm.
รูปแบบกล่อง กล่องฝาชน ทำรอยฉีก
กล่องหนา 3 ชั้น ลอนC
สีกล่อง ด้านนอก170KS/ด้านใน125KA
พิมพ์ 2 สี ย้อมสีกล่อง
รหัสสินค้า k0193-01
กล่อง Cosmetic Brand MULTY BEAUTY,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,กล
กล่อง Cosmetic Brand MULTY BEAUTY,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,กล
กล่อง Cosmetic Brand MULTY BEAUTY,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,กล
กล่อง Cosmetic Brand MULTY BEAUTY,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,กล
กล่อง Cosmetic Brand MULTY BEAUTY,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,กล่องฝาชน,กล่องลัง,ลังกระดาษ,กล่องกระดาษ,โรงงานกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก,โรงงานผลิตกล่องกระดาษ,กล่องพิมพ์Brand,กล่องพิมพ์ตรา,กล่องผลไม้,กล

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

             

กล่อง Cosmetic
Brand MULTY BEAUTY

ขนาด 40x40x50cm.
รูปแบบกล่อง กล่องฝาชน ทำรอยฉีก
กล่องหนา 3 ชั้น ลอนC
สีกล่อง ด้านนอก170KS/ด้านใน125KA
พิมพ์ 2 สี ย้อมสีกล่อง
รหัสสินค้า k0193-01