ลูกค้า 40% กล่าวว่าพวกเขาเต็มใจที่จะซื้อซ้ำหากได้บรรจุภัณฑ์ที่หรูหรา

ลูกค้า 40% กล่าวว่าพวกเขาเต็มใจที่จะซื้อซ้ำหากได้บรรจุภัณฑ์ที่หรูหรา

นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าลูกค้าจะยินดีที่จะแบ่งปันภาพผลิตภัณฑ์ของตนมากขึ้นหากพวกเขารู้สึกว่ามีความเป็นพรีเมี่ยมไปจนถึงตัวบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นนอกเหนือจากการเพิ่มภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุณในสายตาของลูกค้า อีกยังสามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีโอกาสมีฐานลูกค่สใหม่จำนวนมากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของตัวเลือกบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้งาน

นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าลูกค้าจะยินดีที่จะแบ่งปันภาพผลิตภัณฑ์ของตนมากขึ้นหากพวกเขารู้สึกว่ามีความเป็นพรีเมี่ยมไปจนถึงตัวบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นนอกเหนือจากการเพิ่มภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุณในสายตาของลูกค้า อีกยังสามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีโอกาสมีฐานลูกค่สใหม่จำนวนมากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของตัวเลือกบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้งาน