เพิ่มอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้

เพิ่มอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้

การวิจัยระบุว่าผลไม้จะคงความสดในถาดลูกฟูกได้นานกว่าสามวันในกล่องลังพลาสติกบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกทำให้ของสดมีอายุการใช้งานนานขึ้นเพราะป้องกันการปนเปื้อน ทั้งนี้เนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงมากๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 180°C ถึง 200°C ตัววัสดุเองมีอุณหภูมิอย่างน้อย 100°C 3:1 ครั้ง ในระหว่างการผลิตกระดาษ และ 2 ครั้งระหว่างกระบวนการแปรรูปเป็นกระดาษลูกฟูก ผลลัพธ์ที่ได้คือบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดถูกสุขอนามัย ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียในระหว่างการขนส่ง ในโกดังสินค้า ,ซูเปอร์มาร์เก็ต และที่บ้าน