ประวัติของกล่องกระดาษลูกฟูก

ประวัติของกล่องกระดาษลูกฟูก

ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 กล่องกระดาษที่แข็งแรง ในท่ามกลางธุรกิจที่เร่งรีบหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ปัจจุบันกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่คุ้นเคย เพราะกล่องลูกฟูกถึงเป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากกล่องลูกฟูกส่วนมาก จริง ๆ นั้นแล้ว ผู้บริโภคสินค้าที่บรรจุด้วยกล่องลูกฟูกนั้นแล้ว มีอัตราการเก็บกล่องกระดาษลูกฟูกสูงถึง 95% และ มีอัตราการรีไซเคิลในโรงงานกระดาษลูกฟูกถูกรีไซเคิลถึง 90% หรือมากกว่านั้น ทำให้บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่องลูกฟูกมีประสิทธิภาพที่ใช้ร่วมกับสินค้าในยุคปัจจุบันและรวมไปถึงการรักษา และ ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ กระดาษลูกฟูกยังมีความสามารถที่ใช้เป็นวัสดุภายนอกและแปรรูปเป็นโครงสร้างภายในที่ซับซ้อนได้ เช่น รังผึ้ง หรือ ช่องกั้นสินค้า

ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 กล่องกระดาษที่แข็งแรง ในท่ามกลางธุรกิจที่เร่งรีบหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ปัจจุบันกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่คุ้นเคย