การแพ็คสินค้าลงกล่องลูกฟูก

การแพ็คสินค้าลงกล่องลูกฟูก

การขนส่งทำกล่องลูกฟูกให้ขนาดพอดีกับสินค้าคุณ 100% การส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้การขายประสบความสำเร็จ โดยการส่งสินค้านั้นต้องมีความระมัดระวังสูงมาก เพราะลูกค้าบางคนได้จ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้า และ กำลังรอสินค้าอย่างใจจดใจจ่อ หากสินค้าชำรุดหรือเสียหาย แน่นอนมันย่อมทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจอาจทำให้ลูกค้าคืนสินค้า ทั้งทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นและเสียเวลา เสื่อมเสียภาพลักษณ์ และ อาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอีกเลยซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายของธุรกิจโดยตรง การแพ็คสินค้าให้ส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจึงมีความสำคัญไม่แพ้คุณภาพของตัวสินค้าเลยเช่นกัน
 
*หลักการแพ็คสินค้าในกล่องลูกฟูก
1. เติมเต็มช่องว่างภายในกล่อง ช่องว่างภายในกล่องมักเป็นสาเหตุหลักของความเสียหายของตัวสินค้าเพราะการมีช่องว่างจะทำให้สินค้าภายในกล่องขยับไปมาตลอดเวลาเลยเกิดการกระแทก 
 
2. เสริมที่กันแรงกระแทก การห่อสินค้าอย่างเพียงพอจะสามารถป้องกันความเสี่ยงนี้ได้มาก 
 
3. จัดเรียงสินค้าให้เป็นเป็นระเบียบ การแพ็คสินค้าลงกล่องอย่างเป็นระเบียบ จะทำให้ได้ใช้กล่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ หรือการเลือกกล่องใส่สินค้าให้พอดี ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการจัดเรียง และสามารถหยิบสินค้า เข้า-ออก ได้สะดวก