การพิมพ์กล่องที่ไม่มีรายละเอียด

การพิมพ์กล่องที่ไม่มีรายละเอียด

การพิมพ์กล่องที่ไม่มีรายละเอียด ทำให้คุณพลาดโอกาสในการสร้างแบรนด์ที่สำคัญที่สุดไป คือการทำให้เกิดความน่าเบื่อในบรรจุภัณฑ์ของคุณที่ไม่มีคำอธิบาย รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าของคุณและไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ความเป็นแบรนด์ของคุณ ถือเป็นสิ่งที่พลาดไปอย่างมากสำหรับแบรนด์ การใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสร้างกล่องลูกฟูกเพื่อประกาศชื่อให้กับแบรนด์ของคุณในพื้นที่ของคุณด้วยบรรจุภัณฑ์ที่คุณสั่งทำขึ้นมา ฉะนั้นคุณต้องมีความโดดเด่น การพิมพ์กล่องลูกฟูกเป็นวิธีหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของผู้บริโภคอย่างจริงจังว่าคุณเป็นใครและยืนหยัดเพื่ออะไรกล่องกระดาษลูกฟูกได้รับการยอมรับอย่างกว้างขว้างสำหรับการเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ด้วยเหตุหลายๆข้อดังนี้

1. ต้นทุนที่ถูกสุดเมื่อเทียบกับวัสดุประเภทอื่นๆอย่างเช่นพลาสติก ,ไม้ ,เหล็ก ฯลฯ
2. ความสามารถในการปกป้องคุณภาพของสินค้าได้อย่างยอดเยี่ยม
3. มีความหลากหลายในการออกแบบเพื่อประโยชน์ในการใช้งานและปกป้องเฉพาะด้าน
4. กระดาษลูกฟูกสามารถป้องกันสินค้าระหว่างการจัดส่ง และสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ในกรณีที่สินค้ามีความต้องการพิเศษ เช่น น้ำหนักมาก แตกง่าย หรือเป็นวัตถุอันตราย
5. กระดาษลูกฟูกถูกออกแบบให้สามารถนำมาเรียงซ้อนกันได้ มันสามารถทนต่อแรงกดทั้งด้านบน และด้านข้าง
6. น้ำหนักเบา
7. สามารถจัดหาได้ง่าย
8. สามารถพิมพ์รายละเอียดต่างๆลงไปบนพื้นผิวให้มีรูปแบบ สีสันสวยงามด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยได้
9. เป็นมิตรต่อผู้ปฎิบัติงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
10. สามารถกลับนำมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) กระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่จะทำจากวัสดุรีไซเคิล การผลิตกระดาษลูกฟูกจึงไม่มีการใช้วัสดุมีพิษ หรือทำลายชั้นโอโซน โดยปัจจุบันมากกว่า 74% ของผลิตภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกจะถูกนำไปรีไซเคิล ทำให้กระดาษลูกฟูกนับได้ว่าเป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด