การขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซในปี 2021

การขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซในปี 2021

ชีวิตของเรา ณ ตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเราปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติใหม่หรือเรียกว่า New Normal ของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งส่งผลทำให้หนึ่งในพฤติกรรมใหม่ๆที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในปี 2021 คือการเพิ่มขึ้นของการซื้อของหรือสินค้าออนไลน์ อีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นเกือบ 37% ในปี 2021 
เมื่อเทียบกับปี 2019 ซึ่งคิดเป็นเกือบร้อยละ 90% ของการเติบโตของร้านค้าปลีกในปีที่แล้ว และเพียง 49% เมื่อเทียบกับในช่วงห้าปีก่อนหน้านี้ผู้บริโภคหันมาใช้การซื้อหมวดหมู่ใหม่ในช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้น หรือ การติดต่อแบบตัวต่อตัวในขณะที่ผู้ค้าปลีกหลายรายได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเร่งตัวของอีคอมเมิร์ซในปี 2021 การเติบโตเหล่านี้ไม่ได้มาโดยปราศจากต้นทุน ผู้ค้าปลีกต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ โดยให้ประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรเพื่อสนับสนุนโซลูชันการเติมเต็มที่ตอบสนองความต้องการของนักช็อปในขณะนั้น ด้วยอีคอมเมิร์ซที่อ้างว่าเป็นส่วนที่ใหญ่กว่าในธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน ผู้ค้าปลีกกำลังเปลี่ยนไปใช้เงินลงทุนเพื่อเปลี่ยนการเติบโตของยอดขายให้เป็นการเติบโตที่มีผลกำไร

ชีวิตของเรา ณ ตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเราปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติใหม่หรือเรียกว่า New Normal ของการระบาดใหญ่ของโควิด-19