กล่อง Double Wall(กล่อง 5 ชั้น)

กล่อง Double Wall(กล่อง 5 ชั้น)

ความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ไม่อาจปฏิเสธได้ และเราเข้าใจดีว่าการเลือกกล่องที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณอาจทำให้รู้สึกหนักใจแต่ให้เราจะบอกว่ามันคุ้มค่าที่จะใช้เวลาค้นคว้าเล็กน้อย เพื่อให้คุณเข้าใจทั้งประเภทของกล่อง รวมถึงรายละเอียดที่เจาะลึกของแต่ละกล่อง คุณรู้หรือไม่ ความแตกต่าง ข้อดี และข้อเสีย?
 
กล่อง Double Wall คืออะไร?
กล่องผนังคู่มีความแข็งแรงและทนทานกว่ากล่องผนังเดียว เช่นเดียวกับกล่องผนังด้านเดียว กล่องผนังคู่ทำด้วยกระดาษ
ลูกฟูกที่กดเข้าที่ระหว่างกระดาษสองแผ่น ทั้งส่วนประกอบภายในและภายนอกสามารถทำได้จากวัสดุที่หลากหลายรวมถึงกระดาษรีไซเคิล กระดาษคราฟท์ ความแข็งแรงและความทนทานของกล่องพิจารณาจากประเภทกระดาษที่ใช้ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกล่องผนังเดี่ยวและผนังคู่ก็คือ ผนังคู่มีวัสดุตรงกลางเป็นร่อง2ชั้น แทนที่จะเป็นชั้นเดียว 
 
เมื่อใดควรใช้กล่อง
ผนังสองชั้น กล่องผนังสองชั้นเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผลิตภัณฑ์นที่หนักกว่าหรือต้องการการปกป้องเพิ่มเติม 
กล่องพวกนี้ยังเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อผลิตภัณฑ์จะต้องวางซ้อนกันอย่างปลอดภัยและจัดเก็บในระหว่างการขนส่งหรือในคลังสินค้าขณะรอการขาย เนื่องจากมีความหนาแน่นมากกว่า จึงทนทานต่อสภาวะการซ้อนและการจัดเก็บในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น กล่องผนังสองชั้นมักใช้ในร้านค้าปลีกและโรงงานผลิต ทั้งกล่องแบบติดผนังเดี่ยวและแบบคู่มีฉนวนกันความร้อนและป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกะทันหันหรือผันผวน 
 
เมื่อใดควรหลีกเลี่ยงกล่องผนังสองชั้น 
พิจารณาถึงความแข็งแรง การจัดเก็บ และงบประมาณหากผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่ถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลานานและไม่หนักมากหรือไวต่ออุณหภูมิ กล่องสองชั้นอาจไม่คุ้มกับการลงทุนเพิ่มเติมในแง่เงื่อนไข ของต้นทุน กล่องผนังเดี่ยวมักจะทำงานได้ดีสำหรับการบรรจุและเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบา 
 
มันสำคัญหรือไม่? 
คุณอาจสงสัยว่า...ประเภทของกล่องที่คุณใช้มีความสำคัญหรือไม่? ตามรายงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ประจำปี 2561 ร้อยละ 84 ของผู้ตอบแบบสำรวจซึ่งทุกคนมีบทบาทในภาคบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่ประสบความสำเร็จ ระบุว่าบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการสร้างแบรนด์ และความสำคัญเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้น 3 ปี. นี่เป็นเพียงข้อบ่งชี้ว่าบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์และการรับรู้ผลิตภัณฑ์โดยรวมเพียงใด

ความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ไม่อาจปฏิเสธได้ และเราเข้าใจดีว่าการเลือกกล่องที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณอาจทำให้รู้สึกหนักใจแต่ให้เราจะบอกว่ามันคุ้มค่าที่จะใช้เวลาค้นคว้าเล็กน้อย เพื่อให้คุณเข้าใจทั้งประเภทของกล่อง รวมถึงรายละเอียดที่เจาะลึกของแต่ละกล่อง คุณรู้หรือไม่ ความแตกต่าง ข้อดี และข้อเสีย?