กล่องอาหาร ปูดอง Pirates Crab

กล่องลูกฟูก สำเร็จรูป และ สั่งผลิต ตามความต้องการลูกค้า กล่องลูกฟูก SME กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องอาหาร ปูดอง Pirates Crab
กล่องลูกฟูก สำเร็จรูป และ สั่งผลิต ตามความต้องการลูกค้า กล่องลูกฟูก SME กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องอาหาร ปูดอง Pirates Crab

กล่องอาหาร ปูดอง Pirates Crab
Brand : Pirates Crab
ขนาดกล่อง : 20 x 22 x 6 cm
ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B
รหัส : 2365-01