กล่องอาหาร ชุดคอหมูย่าง More uu Moo

กล่องอาหาร ชุดคอหมูย่าง More uu Moo
Brand : MORE uu MHOO
ขนาดกล่อง : 27 x 33 x 5 cm
ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B
รหัส : 2365-01