กล่องมะม่วง HARVESTER

ความหนา :  5 ชั้น ลอน B
สีกล่องด้านนอก : 170KA
สีกล่องด้านใน : 125KA
สีพิมพ์ : 2 สี

กล่องมะม่วงHARVESTER

 

ความหนา :  5 ชั้น ลอน B

 

สีกล่องด้านนอก : 170KA

 

สีกล่องด้านใน : 125KA

 

สีพิมพ์ : 2 สี