กล่องมะม่วง ไร่แม่กาษา

กล่องมะม่วง

ไร่แม่กาษา

ความหนา :  3 ชั้น ลอน B
สีกล่องด้านนอก : 170KS
สีกล่องด้านใน : 125KA
สีพิมพ์ : 2 สี