กล่องมะม่วง สวนเกษตร

กล่องมะม่วง
สวนเกษตร

ความหนา :  3 ชั้น ลอน B
สีกล่องด้านนอก : 170KA
สีกล่องด้านใน : 125KA
สีพิมพ์ : 1 สี