กล่องมะม่วง สวนดงมะปราง

กล่องมะม่วง

สวนดงมะปราง

ความหนา :  5 ชั้น ลอน B
สีกล่องด้านนอก : 170KS
สีกล่องด้านใน : 125KA
สีพิมพ์ : 2 สี