กล่องมะม่วง สวนคลินิคเกษตร ลำพูน

ความหนา :  5 ชั้น ลอน Bสีกล่องด้านนอก : 170KSสีกล่องด้านใน : 125KAสีพิมพ์ : 2 สี

กล่องมะม่วงสวนคลินิคเกษตรลำพูน

ความหนา :  5 ชั้น ลอน B
สีกล่องด้านนอก : 170KS / สีกล่องด้านใน : 125KA
สีพิมพ์ : 2 สี