กล่องมะม่วง น้ำดอกไม้สีทอง ตำบลสบป่อง

กล่องมะม่วง

น้ำดอกไม้สีทอง ต.สบป่อง

ความหนา :  5 ชั้น ลอน B
สีกล่องด้านนอก : 170KS
สีกล่องด้านใน : 125KA
สีพิมพ์ : 2 สี