กล่องมะม่วงที่ดีควรพิมพ์ข้อมูลอะไรบ้าง

 | ข้อมูลการพิมพ์กล่องมะม่วงที่ควรมี |

กล่อง 1 ใบ สามารถเลือกพิมพ์ข้อความหรือลวดลายได้
ทั้งภายในกล่องและภายนอกกล่อง และสามารถเลือกสีพิมพ์ได้
ให้เข้ากับรูปแบบกล่อง