กล่องลูกฟูกใส่ผลไม้ ,มันหวานญี่ปุ่น 5 ชั้นลอน BC Brand : ไร่แดงสะอาด ขนาด : - cm.

รหัสสินค้า : 00-00-00-0012

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB
  • Brand : ไร่แดงสะอาด
  • รูปแบบ : กล่องฝาชน
  • ขนาด :  - cm.
  • สีกระดาษ : 150KS/125KA
  • พิมพ์ : 2 สี
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด